Hirvikannan arviointi

 

Hirvien lentolaskenta:

 

Lentolaskenta 2023

Laskentaraportti hta 6

 

Lentolaskenta 2019

 

Lentolaskentakartta 2018

Eteläosa

Pohjoinenosa

 

Lentolaskentakartta 2015

- LUKEn laskentatulokset

 

Lentolaskentakartta 2013

 

 

 

LUKE:n arvio hirvikannasta:

https://luonnonvaratieto.luke.fi/cms/news?panel=uutisarkisto&path=fi%2Fluonnonvarakeskus-arvioinut-hirvikannan-koon-ja-rakenteen%2F

 

https://luonnonvaratieto.luke.fi/cms/news?panel=uutisarkisto&path=fi%2Ftietoja-hirvikannan-verotuksen-suunnitteluun-6%2F

 

 

 

 
© Kemijärven Riistanhoitoyhdistys WAF-Solutions 2009