Hirvikannan arviointi

 

Hirvien lentolaskenta:

Lentolaskentakartta 2015

- LUKEn laskentatulokset

 

Lentolaskentakartta 2013

 

Lentolaskentakartta 2012

- lentolaskentatulokset 2004-2012

 

Lentolaskentakartta 2011

 

Lentolaskentakartta 2010

 

Lentolaskentakartta 2009

 

 

Metsästäjien ilmoittama jäävä kanta:

Jäävän kannan arvio 2016 metsästyksen jälkeen

 

 

LUKE:n arvio hirvikannasta:

LUKE 2016

LUKE 2014

 

Vaikka kannan määrittely tehdään useaa menetelmää hyväksi käyttäen, on kannan määrittely haasteellista, ja vuosittaiset kannan vaihtelut voivat olla riistanhoitoyhdistyksen tasolla todella suuria.

Tästä syystä on erittäin tärkeää, että seurat ja seurueet tekevät jäävän kannan arvion VAIN VASTUUALUEELTAAN sekä täyttävät hirvihavaintokortit ohjeistuksen mukaisesti.

Hirvenmetsästyksen vastuualueiden kartta (pinta-alat)

 

 

 

 
© Kemijärven Riistanhoitoyhdistys WAF-Solutions 2009