Hirvikannan arviointi

 

Hirvien lentolaskenta:

Lentolaskenta 2019

 

Lentolaskentakartta 2018

Eteläosa

Pohjoinenosa

 

Lentolaskentakartta 2015

- LUKEn laskentatulokset

 

Lentolaskentakartta 2013

 

 

 

Metsästäjien ilmoittama jäävä kanta:

Jäävä kanta 2020

 

 

LUKE:n arvio hirvikannasta ja verotussuositukset:

https://riistahavainnot.fi/sorkkaelaimet/ajankohtaista

 

Vaikka kannan määrittely tehdään useaa menetelmää hyväksi käyttäen, on kannan määrittely haasteellista, ja vuosittaiset kannan vaihtelut voivat olla riistanhoitoyhdistyksen tasolla todella suuria.

Tästä syystä on erittäin tärkeää, että seurat ja seurueet tekevät jäävän kannan arvion VAIN VASTUUALUEELTAAN

Hirvenmetsästyksen vastuualueiden kartta (pinta-alat)

 

 

 

 

 
© Kemijärven Riistanhoitoyhdistys WAF-Solutions 2009