Tervetuloa Kemijärven rhy:n kotisivuille!

  

Rhy:n vuosikokous 10.2.2015 klo 18, Kulttuurikeskus. Metsästyskorttien ja valtakirjojen tarkistus aloitetaan klo 17.30

 

Metsästäjätutkinnon valmennuskurssi 9.-12.3.2015 sekä tutkintotilaisuudet 13. ja 16.3.2015 ks. Koulutus - Metsästäjätutkinto

 

Kemijärven riistanhoitoyhdistys kuuluu Lapin Riistanhoitopiiriin ja tätä kautta Metsästäjäin keskusjärjestöön(MKJ). Yhdistyksen maapin1ta-ala on 394219 ha. Alueesta on valtion maita 31 % ja yksityismaita 69 %. Yhdistyksen jäsenmäärä oli 2880 jäsentä (5.1.11). Alueella toimii 28 rekisteröityä metsästysseuraa.

Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason yksikkö, jonka toiminta rahoitetaan pääasiassa metsästäjiltä kerättävillä riistanhoi-tomaksuvaroilla. Riistanhoitoyhdistyksen käytännön toimintaa hoitaa toiminnanohjaaja.

Tehtävät
Riistanhoitoyhdistyksen lakisääteiset tehtävät ovat:
• Suorittaa metsästystä ja riistanhoitoa koskevaa koulutusta ja neuvontaa
• Edistää riistanhoitoa
• Suorittaa metsästyksen valvontaa
• Suorittaa muut sille säädetyt maa -ja metsätalousministeriön tai riistanhoitopiirin määräämät tehtävät

Näiden tehtäviensä toteuttamiseksi riistanhoitoyhdistykset muun muassa:
- Järjestävät ampumakokeet ja metsästäjätutkinnot sekä niihin liittyvän koulutuksen
- Järjestävät metsästyksenvartioinnin alueellaan
- Antavat lausuntoja pyyntilupahakemuksiin
- Valvovat alueensa suurpetoyhdyshenkilöiden toimintaa ja petohavainnointia
- Koordinoivat riistaeläinkolariyhteistyötä poliisin ja metsästysseurojen kanssa
- Harjoittavat paikallista valistustoimintaa muun muassa kouluissa

Jäsenyys
Riistanhoitoyhdistyksen jäseniä ovat kaikki kuluvana metsästysvuonna riistanhoitomaksun maksaneet henkilöt. Riistanhoitomaksun maksanut metsästäjä voi olla sen riistanhoitoyhdistyksen jäsen, jonka toiminta-alueella hänellä on kotipaikka tai jonka alueella hänellä on metsästysoikeus tai vähintään vuodeksi kirjallinen lupa harjoittaa metsästystä. Samanaikaisesti henkilö voi kuulua vain yhteen riistanhoitoyhdistykseen.

 

 

 

 

 

 

 
© Kemijärven Riistanhoitoyhdistys WAF-Solutions 2009