Tervetuloa Kemijärven rhy:n kotisivuille!

 

Rhy:n hallituksen tekemät hirvipuollot 2015 löytyvät; Metsästys-Hirvi-Lupien puolto

 

Kemijärven riistanhoitoyhdistys kuuluu Lapin Riistanhoitopiiriin ja tätä kautta Metsästäjäin keskusjärjestöön(MKJ). Yhdistyksen maapinta-ala on 356800 ha. Alueesta on valtion maita 31 % ja yksityismaita 69 %. Yhdistyksen jäsenmäärä oli 2880 jäsentä (5.1.11). Alueella toimii 28 rekisteröityä metsästysseuraa.

Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason yksikkö, jonka toiminta rahoitetaan pääasiassa metsästäjiltä kerättävillä riistanhoi-tomaksuvaroilla. Riistanhoitoyhdistyksen käytännön toimintaa hoitaa toiminnanohjaaja.

Rhy:n työjärjestys

 

Rhy:n tehtävät

 

Rhy:n jäsenyys

 

Rhy:n vuosikokous

 

 

 

 

 

 

 
© Kemijärven Riistanhoitoyhdistys WAF-Solutions 2009